Projektujemy

Pomagamy w tworzeniu konstrukcji obiektów budowlanych na każdym etapie procesu inwestycyjnego poczynając od projektu koncepcyjnego, na projekcie powykonawczym kończąc.

Zalecamy pomyśleć o konstrukcji już na etapie planowania koncepcji budynku, aby zaoszczędzić czas poświęcony na projektowanie oraz móc podejmować świadome decyzje, mając dostęp do większej ilości rozwiązań. To na tym etapie zapadają często kluczowe decyzje, przyjmuje się pewne założenia, które rzutują na ostateczne efekty wizualne, funkcjonalne, a przede wszystkim na wynik ekonomiczny całego przedsięwzięcia.

Posiadamy niezbędne doświadczenie, aby projektować obiekty o różnym przeznaczeniu:

  • budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne,
  • budynki biurowe, usługowe, użyteczności publicznej, sportowej,
  • budynki inwentarskie i przemysłowe.

 

Rodzaje projektów, które możemy opracować – dotyczy obiektów nowych oraz istniejących:

Projekt koncepcyjny

Określa założenia i ograniczenia, obciążenia, geometrię oraz rozwiązania materiałowe głównej konstrukcji nośnej obiektu.

Ocena wpływu

Określa wpływ projektowanej inwestycji na istniejącą, sąsiednią zabudowę zgodnie z instrukcją ITB dotyczącą ochrony zabudowy w sąsiedztwie głębokich wykopów.

Projekt budowlany

Zawiera niezbędne informacje wymagane przez urząd do uzyskania pozwolenia na budowę. Nie zawiera szczegółów potrzebnych do realizacji inwestycji.

Projekt budowlany zamienny

Wymagany w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w stosunku do projektu budowlanego.

Projekt wykonawczy

Zawiera szczegółowe rozwiązania i detale niezbędne do wykonania konstrukcji.

Projekt powykonawczy

Składa się z projektu wykonawczego uzupełnionego o wprowadzone zmiany w trakcie realizacji obiektu.

W przypadku wątpliwości w stosunku do istniejącej konstrukcji obiektu, możemy sporządzić jego opinię lub ekspertyzę techniczną.

Jeżeli konstrukcja budynku jest uszkodzona, możemy opracować plan jego naprawy i wzmocnienia.

Rodzaje opracowań dotyczące istniejących konstrukcji:

Inwentaryzacja

Dokumentacja rysunkowa opracowana na podstawie pomiarów istniejącej konstrukcji.

Opinia techniczna

Wydawana na podstawie oględzin obiektu budowlanego i po ewentualnym przestudiowaniu dostępnej dokumentacji.

Ekspertyza techniczna

Zawiera analizę dostępnej dokumentacji i ocenę zjawisk, zdarzeń, procesów zachodzących w czasie realizacji lub użytkowania obiektu. Obejmuje inwentaryzację ewentualnych uszkodzeń elementów budynku, badania, odkrywki, analizę statyczną elementów konstrukcji. Może określać możliwość nadbudowy lub zmiany sposobu użytkowania obiektu.

Projekt rozbiórki

Obejmuje rozpoznanie konstrukcji budynku i jej wpływu na otoczenie oraz określa sposób bezpiecznego demontażu obiektu.

Projekt naprawy, wzmocnienia

Sporządzany w przypadku występowania uszkodzeń w budynku np. zarysowań ścian, nadmiernych ugięć stropu.

Projekt nadbudowy, przebudowy, rozbudowy

Zawiera rozwiązania konstrukcyjne nowoprojektowanej części, uwzględniające i dostosowane do istniejących elementów i obiektów.

Projekt zmiany sposobu użytkowania

Analiza istniejącej konstrukcji i ewentualne dostosowanie jej do nowej funkcji obiektu np. zwiększonych obciążeń.

Dokonujemy adaptacji projektów typowych (powtarzalnych) wykonanych przez inne biura projektowe.

W przypadku wątpliwości w stosunku do projektu zewnętrznego, możemy przeprowadzić jego weryfikację i ewentualnie optymalizację pod kątem np. zużycia materiału lub czasu realizacji inwestycji.

Opracowania dotyczące projektów zewnętrznych:

Adaptacja projektu typowego (powtarzalnego)

Dostosowanie zewnętrznego projektu do indywidualnych potrzeb Inwestora.

Weryfikacja projektu zewnętrznego

W zależności od wymagań Zamawiającego, może obejmować różne aspekty np. weryfikację przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych, analizę statyczną całej konstrukcji lub wybranych elementów, ocenę wskaźników ekonomicznych zużycia materiałów.

Optymalizacja projektu zewnętrznego

Zmniejszenie przekrojów elementów lub zmiana rozwiązań konstrukcyjnych w celu np. zredukowania kosztu lub czasu realizacji inwestycji.

Przyjmujemy zlecenia na opracowanie konstrukcji całych obiektów jak również pojedynczych elementów np.: stropów, więźb dachowych, nadproży, ścian oporowych, kratownic itp.

sciana-oporowa
dach-wiazar-drewniany
rama-stalowa
kratownica
belka-nadproze-zelbetowe

Zakres zlecenia może obejmować pełną dokumentację opisowo-rysunkową lub tylko jej część np. obliczenia konstrukcyjne jako samodzielne opracowanie.

Projektujemy obiekty o dowolnej konstrukcji: drewnianej, murowej, stalowej, żelbetowej, sprężonej i mieszanej. Przy kształtowaniu konstrukcji jesteśmy w stanie zastosować najnowsze osiągnięcia i rozwiązania techniczne dostępne na rynku, takie jak łączniki termoizolacyjne, elastomery, cobiaxy, trzpienie dylatacyjne i inne akcesoria.

balkon-monolityczny
dylatacja
glowica-pogrubienie-stropu
comax-zbrojenie-odginane
isokorb-lacznik-termoizolacyjny
trzpienie-dylatacyjne
halfen-zbrojenie-na-przebicie
cobiax

Dokumentację opracowujemy w formie cyfrowej przy użyciu oprogramowania komputerowego wspomagającego projektowanie i umożliwiającego pełną optymalizację konstrukcji pod względem ekonomicznym, funkcjonalnym i wizualnym. Gotowe opracowanie składa się z wersji w formie papierowej oraz elektronicznej (pdf). Koszt wykonania projektu jest zawsze sprawą indywidualną, zależy od stopnia skomplikowania budynku, jego wielkości, zastosowanych rozwiązań, materiałów, zakresu i rodzaju projektu oraz czasu na realizację zlecenia.

Zaprojektujmy coś!

Zamknij