Doradzamy

Jednym z podstawowych zadań naszej działalności jest doradztwo. Podczas pierwszego kontaktu z klientem określamy w jakim zakresie potrzebna jest nasza pomoc i ustalamy plan ewentualnej współpracy. Doradzamy inwestorom i architektom w sytuacjach, w których pojawiają się wątpliwości lub problemy związane z obiektem budowlanym, a także gdy potrzeba zaprojektować konkretną konstrukcję.

Dobór rozwiązań naprawczych istniejącej konstrukcji

W przypadku występowania uszkodzeń w istniejącym budynku, ustalamy przyczynę ich powstania i ją eliminujemy. Następnie określamy możliwości i ewentualną technologię naprawy, pozwalającą przywrócić konstrukcję do pierwotnego jej stanu.

 

Dobór rozwiązań konstrukcyjnych w nowoprojektowanym obiekcie

Projektując budynek doradzamy najbardziej odpowiednie do danej sytuacji i wymagań inwestora rozwiązania m.in. w zakresie rodzaju materiału, geometrii konstrukcji czy czasu realizacji inwestycji.

 

Zakup nieruchomości z rynku pierwotnego

W przypadku chęci zakupu nieruchomości przez inwestora z rynku pierwotnego (od dewelopera), w pierwszej kolejności analizujemy podstawowe dokumenty pod kątem budowlanym – projekt, prospekt informacyjny i umowę. Następnie sprawdzamy w terenie czy obiekt powstał zgodnie z umową kupna, projektem, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami. Jeżeli budynek jeszcze nie został wybudowany, wówczas wszelkie informacje opierane są na dostępnych dokumentach oraz opinii dewelopera na rynku na podstawie wcześniejszych inwestycji.

 

Zakup nieruchomości z rynku wtórnego

W przypadku chęci zakupu nieruchomości przez inwestora z rynku wtórnego, najpierw sprawdzamy dostępną dokumentację obiektu (jeżeli taka istnieje), a następnie dokonujemy oględzin w terenie. Sprawdzamy stan techniczny budynku, czy nie występują jakieś oznaki niepoprawnej pracy konstrukcji, takie jak zarysowanie ścian, nadmierne ugięcia stropów, osiadanie fundamentów. Sprawdzamy czy wszystkie elementy wykonane są zgodnie z przepisami i na podstawie pozwolenia na budowę. W wyniku oględzin nieruchomości możemy wykazać ewentualne wady i zagrożenia mogące mieć wpływ na trwałość konstrukcji i wartość nieruchomości. Uzyskane informacje mogą ograniczyć ryzyko inwestycji oraz stanowić argumenty do negocjacji ceny.

 

Zamknij